Als verpleegkundige ben je een persoon die opgeleid is in het uitvoeren van verpleegkundige taken.
Je houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg. Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg.
Ook het begeleiden van patiënten is een taak van ons als de verpleegkundige. Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij.

Ons persoonlijk doel is om de patiënt als persoon te zien, een individu, wie noden heeft op fysisch, psychisch en sociaal vlak.
Door een luisterend oor het hebben trachten we meer te doen dan enkel de noodzakkelijke zorgen.
De patiënt moet zijn gevoelens, zijn verlangens en noden kunnen bekendmaken waarbij wij (in samenwerken met andere diensten of personen zoals de dokter, ocmw, poetsdienst enz) samen kunnen nagaan in hoever we de patiënt hierin kunnen helpen en ondersteunen.