Thuisverpleging : Wat zijn de kosten?

Allereerst : In geen geval worden lidgelden of extra vergoedingen gevraagd voor prestaties die door het RIZIV terugbetaald worden.

Optie 1 (Zoals wij werken): Werken via derde betalers systeem Zowel de verschillende landsbonden als de meeste zelfstandige thuisverpleegster of verplegers worden vergoed op dezelfde manier, namelijk via een derdebetalersysteem.
Dit houd is dat niet de patiënt rechtstreeks de vergoeding moet betalen aan de persoon die de verpleging uitvoerd.
De vergoeding voor het geleverde werk wordt rechtstreeks door de verpleegster aan de landsbonden gevraagd.
Hoewel veel menden nog steeds denken dat ingeval ze een zelfstandige thuisverpleging vragen, hiervoor het geld zelf dienen te betalen en daarna kunnen terugkrijgen via de landsbonden.
Vele denken nog onterecht dat het net zoals bij een doctor bezoek gaat, maar dit is dus niet zo.

Om via het derdebetalersysteem te kunnen werken moet u als zorgvrager in orde zijn met uw ziekenfonds

Optie 2 : Werken met getuigschrift Sommige verpleegkundigen werken niet via het derde betalersysteem en kunnen dan de verschuldigde bedragen rechtstreeks ontvangen via de zorgvrager (U als patiënt). De verpleegster bezorgd u dan een getuigschrift waarmee u (zoals bij een doktor, tandarts enz) met het getuigschrift bij uw mutualiteit het wettelijke bedrag kan terug vorderen.

Optie 3 : Remgeld vragen Op verschillende verzorgingen (geleverde prestaties welke omschreven worden in de momenclatuur) kan een verpleegkundige remgeld vragen. Meerendeel van de verpleegkundigen in thuisverpleging doet dit echter niet.
De reden hiervoor is simpel, men wil de zorgvrager geen extra kosten aanrekenen ondanks dit wettelijk perfect is toegestaan.
Meestal gaat met die wel vragen in geval van een ongeval of indien er een hospitalisatie verzekering kan worden aangesproken. De extra kosten worden dan niet door de zorgdrager betaald, maar zijn dan voor rekening van de verzekering.

Optie 4 : Indien de verzorging geen terugbetaling van het RIZIV heeft.
In het systeem van derde betaler zit het type verzorging niet inbegrepen. (Vb: bloed trekken, alleen bloeddruk meten, toedienen van oogdruppels zonder operatie)
Hiervoor is de verpleegkundige vrij om een vergoeding te vragen aan de zorgvrager/patiënt.

Wie kan beroep doen op zelfstandige thuisverpleging?
Het antwoord is eenvoudig: iedereen die zorgbehoevend is...

Iedereen kan dus een beroep doen op een zelfstandige verpleegkundige ongeacht bij welk ziekenfonds men aangesloten is.
Iedereen is dan ook vrij om te kiezen wie hij wil voor zijn thuisverpleging. Je kan zelf vrij iemand kiezen van een ander ziekenfonds.

We merken wel op dat voor de meeste verzorgingen of tussenkomsten van een thuisverpleegster een dokter attest nodig is. Maar je blijft vrij te kiezen wie u wenst, en u bent niet verplicht de voorgesteld oplossing voor thuisverpleging te volgen. U bepaald dit zelf.

Voorbeelden van zorgen :

De thuisverpleegkundige kan instaan voor verschillende opdrachten:

 • Algemene verzorging
 • Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak
 • Het toedienen van sondevoeding
 • Wondverzorging
 • Het geven van inspuitingen zoals insuline, vitamiene spuiten
 • Het plaatsen van lavementen
 • De zorg bij blaassondes en stoma
 • Plaatsen van en toezicht houden op een pijnpomp
 • en veel meer....
Wat zit niet in de taken van verpleging ?

Naast thuisverpleging zijn er nog ander diensten waar zorgvrager beroep kunnen op doen. Aangezien de verpleging vooral gezicht is naar de gezondheid en het welzijn van den zorgvrager, zijn er andere diensten voor het helpen in huishouden enz.
Hieronder worden er enkele opgenoemd :

 • Thuishulp
 • Poetsdienst
 • Hulp via dienstencheque
 • Pedicure
 • Haar kapper aan huis