Stoma verzorgen

Een stoma is een kunstmatige uitgang in het (menselijk) lichaam. Dit kan zijn voor ontlasting, urine, gal en ademhaling. Aangezien dit een "wonde" is dient dit verzorgd te worden. De verpleging zal verschillende punten in het oog houden. Ondermeer : bloedingen, zwelling van de darm, vulling van het zakje, huidirritatie, kleur van de stoma en veel meer.... Door dagelijks toezicht kan bij problemen snel worden ingegrepen worden.

Spuiten geven

Het zelf toedienen van een spuit is aan weinigen onder ons gegeven. Hiervoor kan u ook beroep doen op een thuisverpleegster. Deze spuiten (Steeds voorgeschreven door een arts) worden afhankelijk van de medicatie op een andere manier gegeven. Ze kunnen in de spieren (intramusculair), net onder de huid (Subcutaan) en in de huid (intracutaan) gegeven worden.
De meest gekende spuiten welke worden gegeven zijn waarschijnlijk de insuline en vitamine spuiten.

Algemene verzorging

Onder deze waaier vallen alle hygiënische zorgen. Vooral bij oudere mensen (maar ook bij jongeren na ongeval, of tijdens revalidatie) is er hulp nodig bij het nemen van een douche of bad of bij een bedbad. Door de tussenkomst van een verpleegster is de dagelijkse verzorging gegarandeerd.
Naast het wassen zijn taken zoals het aan- en uitkleden en het naar bed brengen ook van toepassing..

Wondzorg

Mensen kunnen op verschillende manieren aan wonden komen. Enkele voorbeelden zijn : Doorligwonden, brandwonden, operatiewonden, schaafwonden, bijtwonden, wonden ten gevolgen van huidaandoening,
Het is belangrijk deze wonden te ontsmetten en op te volgen, waarbij elke wonde zijn eigen verzorging vraagt. Door dagelijkse verzorging door een verpleegster kan u complicaties mogelijk voorkomen en anticiperen op problemen.

Sondevoeding

Wanneer de voedselinname via de normale weg niet meer of onvoldoende lukt, wordt er gekozen voor sondevoeding. Een verminderde of onvoldoende voedselinname kan optreden door ziekte, door een behandeling of na een operatie. Sondevoeding is een vloeibare voeding, die via een sonde (een slangetje) wordt toegediend. Aangezien sondevoeding de nodige aandacht vergt op vlak van hygiëne en zorg (spoelen van sonde) wordt dit best uitgevoerd door een verpleegster.

Aanbrengen van steunverbanden

Steunverbanden kunnen zijn : steunkousen,aanleggen van dauwersbindes, draagdoek, elastische windels. Deze verbanden aanbrengen kan je in veel gevallen zelf niet en hulp is dan ook aangewezen. Indien deze hulp door een verpleegster wordt geboden, heb je direct ook toezicht op het juist aanbrengen en eventueel opmerken van problemen. Een voorbeeld is : een te strak verband kan leiden tot verminderde doorbloeding en weefselschade.

Pijnpompen

Het is een vorm van pijnstilling door middel van een pomp met een computer erin. De bedoeling van een pijnbehandeling is dat u als patiënt zelfstandig uw pijn kan behandelen zonder gevaar voor een overdosis.
De verpleegkundige komt dagelijks op bezoek en kijkt de pijnpomp na, vult deze aan en noteert de gegevens over de pijnstilling ,dit gebeurd steeds op voorschrift en in overleg met uw huisarts.

Suikerspiegel opvolgen bij insulinepatiënten

Aangezien diabetes na een aantal jaar lichamelijke complicaties kan veroorzaken zoals hart- en vaatziekten, slechtziendheid, verminderde werking van de nieren en problemen met voeten, is het belangrijk dat de suikerspiegel regelmatig wordt gecontroleerd en wordt opgevolgd. Door samenwerking van de dokter en thuisverpleging krijgt met een goed beeld van de behandeling en kan men op gepaste tijden anticiperen op schommelingen.

Klaarzetten van medicatie

Om fouten in het nemen van medicatie tot een minimum te herleiden wordt de medicatie uit de oorspronkelijke verpakking gehaald (ontblisterd) en in verdeelbankjes per dag gelegd. Fouten worden veelal gemaakt doordat men minder goed ziet welke medicatie men moet innemen,teveel verschillende medicijnen neemt of af en toe vergeetachtig is en verondersteld dat een bepaald medicijn al werd ingenomen. Door het voorsorteren weet de zorgvrager wanneer hij welke medicijnen moet innemen en is de kans op fouten merkelijk kleiner.

Spoelen poort katheter

Een poort katheter (veel gebruikt bij chemotherapie) is een implanteerbaar hulpmiddel waarmee artsen gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot grote, diep gelegen aders in het menselijk lichaam. Het voordeel is dat je gemakkelijk een infuus kan aansluiten. Nadeel is dat er soms infecties optreden of dat er bloedstolsels kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen zal men regelmatig de poort katheter spoelen en opvolgen. Dit kan gewoon thuis gebeuren door een thuisverpleegster.

Sociaal contact

Bepaalde ziekten hebben een zware impact op je gewone leven. De thuisverpleging speelt dan ook een belangrijke rol in het opvolgen van psychologische, sociale, mentale en emotionele noden van de zorgvrager. Als direct dagelijks contactpersoon bouw je immers een vertrouwensrelatie op waarbinnen moeilijkheden of problemen kunnen worden besproken. Soms kan een dagelijks bezoek al wonderen doen om het isolement te breken van zorgvragers..

Andere zaken

Naast de opgesomde taken zijn er ook nog :

  • verzorging van incontinentie problemen
  • aanbrengen van zalf
  • verwijderen van hechtingen of haakjes
  • oogdruppels en oogzalf na operatie toedienen
  • en veel meer....